Splošni pogoji licitacije

Splošni pogoji licitacije so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-VPB2, Ur.l. RS, št. 98/2004) in v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur.l. RS, št. 61/2006). Svetujemo vam, da pred uporabo spletne licitacije na strani drazba.akron.si pazljivo preberete spodaj navedene pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani namreč izražate svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da Akronove spletne licitacije ne uporabljate.

1. Uporaba Splošnih pogojev licitacije

Spodaj navedeni Splošni pogoji licitacije se uporabljajo za vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: uporabnik), ki obiščejo in podajo ponudbo na spletnem naslovu drazba.akron.si(v nadaljevanju:spletna stran), ki jo upravljadružba Akron d.o.o., Barletova cesta 4, 1215 Medvode (v nadaljevanju: ponudnik). Uporabljajo se v času veljavnosti teh Splošnih pogojev licitacije oziroma v času poteka licitacij na spletni strani.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe pogojev poslovanja te spletni strani kadar koli, s tem, da ni dolžan o tem obvestiti uporabnikov. Vse spremembe so zavezujoče za vse uporabnike, zato uporabnikom priporočamo, da redno pregledujejo Splošne pogoje licitacije in sledijo morebitnim spremembam.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji licitacije in se z njimi strinja.

2. Podatki o ponudniku in komunikacija s ponudnikom

Ponudnik in njegov sedež: Akron d.o.o., Barletova cesta 4, 1215 Medvode. Matična številka ponudnika: 5291887000 . Davčna številka ponudnika: SI52263495. Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z dnem 24. 10. 1989.

Elektronski naslov, na katerem lahko uporabniki podajo ugovore, pripombe in vprašanja: salon@akron.si. Uporabniki lahko vsak delavnik med 9. in 19. uro pridobijo informacije tudi na telefonski številki 01 515 51 30.

3. Pravice intelektualne lastnine in uporaba spletne strani

Za spletno stran drazba.akron.si veljajo določila o pravicah intelektualne lastnine ter uporabi spletne strani, kot so navedene v pravilih nadrejene spletne strani akron.si in so dostopne na povezavi http://www.kultura-bivanja.si/o-portalu-kultura-bivanja/pravno-obvestilo.

4. Dostop do spletne strani in sodelovanje v licitaciji

Dostop do spletne strani je vsem uporabnikom na voljo brezplačno, v licitaciji pa lahko sodelujejo zgolj uporabniki s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje v licitaciji ni potrebna registracija.

5. Vsebina oziroma predmet licitacije

Licitacija se izvaja za izdelke ponudnika, ki jih ta ponudi na spletni strani. Vključuje tako izdelke po meri kot gotove izdelke.

Izdelki, ki so predmet licitacije, so dimenzijsko v mejah, ki so podane pri njegovem opisu. V ceno, podano na licitaciji, niso zajeti lakirani iverali, stekla ter ogledala, razen v primeru, da je drugače navedeno.

Vsi izdelki imajo debelino stranic 18 milimetrov, razen, če je navedeno drugače. Notranjost omar je v beli barvi, debelina stranic je 18 milimetrov. Morebitno odstopanje od teh lastnosti je izrecno navedeno pri opisu izdelka.

Napake pri opisu posameznega izdelka na spletni strani niso izključene.

Slike izdelkov na licitaciji so simbolične.

6. Opis in potek licitacije

Pri licitaciji ne gre za dražbo, kjer bi se predmet licitacije dražilo, temveč ravno nasprotno – predmet se ceni oziroma se njegova cena s ponudbami niža.

Pri licitaciji oziroma cenitvi lahko sodeluje vsak uporabnik s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

Licitiranje preko navideznih IP naslovov ali »proxy« strežnikov je prepovedano in se smatra za kršitev Splošnih pogojev licitacije. V primeru razkritja kršitve je licitacija neveljavna. Prav tako je dražba neveljavna v primeru ugotovitve kakršnih koli kaznivih ali neetičnih dejanj oziroma goljufij, zaznanih s strani ponudnika.

Uporabnik sodeluje tako, da niža izklicno ceno ponudnika oziroma predhodnega uporabnika, pri čemer je najnižja sprejemljiva cena določena s strani ponudnika in uporabniku ni znana oziroma dostopna. V kolikor se doseže najnižja sprejemljiva cena, se licitacija avtomatično zaključi, v nasprotnem primeru pa se nižanje nadaljuje.

Uporabniki imajo poleg možnosti nižanja na voljo tudi možnost, da cene izdelka ne nižajo, temveč se odločijo za takojšnji nakup po ceni, ki je trenutno na voljo. V tem primeru se izdelek proda uporabniku, ki se je odločil za nakup, in se ga ne ceni v naprej – licitacija je s prodajo izdelka temu uporabniku zaključena.

Uporabnik lahko istočasno sodeluje pri dražbi dveh različnih izdelkov, ponudbo z nižjo ceno za vsakega od njih pa lahko poda vsake 3 ure. Po podaji ponudbe mora tako miniti 3 ure, preden lahko ponovno sodeluje v dražbi, ne glede na to, koliko ponudnikov je podalo svoje predloge v vmesnem času.

Licitacijo se vedno zaključi s prodajo izdelka enemu ponudniku – tistemu, ki je podal najnižjo sprejemljivo ponudbo, ali se odločil za takojšnji nakup po trenutno predlagani ceni. Drugi uporabniki do nakupa izdelka pod enakimi pogoji niso upravičeni, četudi so v licitaciji sodelovali.

V kolikor sta v licitacijo poleg izdelka vključena tudi montaža in dostava, sta ti možni zgolj v Republiki Sloveniji. Kadar dostava in montaža nista vključeni, ju lahko dobitnik licitacije naroči in plača naknadno, vendar tudi v tem primeru zgolj znotraj meja Republike Slovenije.

V kolikor se uporabnik po nakupu odloči za samostojno montažo izdelka, ponudnik za izdelek ne odgovarja, prav tako mu ni potrebno prilagati navodil za montažo.

7. Cene, plačilni pogoji in dostava

Podjetje Akron d.o.o. je davčni zavezanec.

Cene v dražbi so izražene v evrih in ne vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Končni znesek plačila bo poleg na dražbi določene cene vključeval davek na dodano vrednost po stopnji 9,5% za vgradne elemente oziroma po stopnji 22% za pravne osebe in samostojne elemente.

Uporabnik, ki bo zmagovalec licitacije oziroma bo podal najnižjo sprejemljivo ceno oziroma se odločil za takojšnji nakup po trenutno predlagani ceni, bo obveščen o končnem znesku plačila (ceni izdelka in davku) po zaključku dražbe za posamezen izdelek. Takrat bo s strani ponudnika pozvan, da posreduje svoje osebne podatke, ponudnik pa bo z njim stopil v stik preko posredovane telefonske številke. Uporabnik bo istočasno seznanjen tudi z rokom dostave oziroma prevzema izdelka.

Cene, ki jih posamezni izdelki dosežejo na licitaciji, niso enake maloprodajnim cenam v redni ponudbi. V kolikor sodelujete na licitaciji in je licitiran izdelek prodan drugemu ponudniku (zmagovalcu licitacije), nimate pravice zahtevati tega izdelka za enako ceno v redni prodaji.

Plačilo se v celoti izvede po predračunu, ki se hkrati smatra kot potrditev nakupa. Veljavnost predračuna je 5 dni. V primeru licitiranja izdelka po meri, se uporabnik in ponudnik pred pripravo predračuna dogovorita za izmero in nakup preko prodajnega referenta. Izmera s strani prodajnega svetovalca je pri izdelkih po meri obvezna.

V primeru, da se ponudnik oziroma kupec odloči za naročilo dostave in montaže, ki nista bili del ponudbe na licitaciji, se obe storitvi zaračunata dodatno. Dostava in montaža sta možni zgolj znotraj Republike Slovenije.

Dobavni rok za izdelke narejene po meri je 45-60dni.

Izdelkov, narejenih po meri, po nakupu ni možno vrniti. Za gotove izdelke velja možnost vračila in odstopa od pogodbe po Zakonu o varstvu potrošnikov. V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov bo ponudnik uporabniku, ki izkoristi pravico do odstopa, vrne vsa opravljena plačila, neposreden strošek vračila blaga pa bremeni uporabnika.

Pogodbe za kreditiranje (kratkoročni kredit) pri nakupu elementov iz licitacije/dražbe NI MOGOČE skleniti.

8. Izključitev odgovornosti

Dostop in uporaba spletne strani sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen ob vzdrževanju ali tehničnih težavah. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel uporabnik s tem, da ni mogel dostopati do spletne strani. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi ob obisku spletne strani nastala na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi.

9. Politika zasebnosti

Za sodelovanje v licitaciji se uporabniku ni potrebno registrirati, pri nakupu pa navede naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov morebitne dostave ter montaže izdelkov in telefonsko številko. Drugi podatki so neobvezni in jih lahko uporabnik posreduje ponudniku po lastni presoji.

Ponudnik spletne strani ima pravico, da uporablja in obdeluje zbrane osebne podatke kupcev za potrebe:

- izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanja in segmentacije ponudbe,
- raziskave trga,
- obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih,
- obveščanje o poslanih pošiljkah,
- izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za
- pošiljanje drugega reklamnega gradiva.

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do pisnega preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in posodobitve podatkov v zbirki ter lahko od upravljavca portala zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse podatke uporabnika, ki se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov štejejo za osebne podatke, varoval in z njimi razpolagal na način in po postopkih, določenih v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in teh Splošnih pogojih licitacije.

10. Končne določbe

Če je katera od določb Splošnih pogojev licitacije neveljavna iz kakršnega koli razloga, ta neveljavnost ne bo vplivala na druge določbe Splošnih pogojev licitacije. V takšnem primeru se bo neveljavna določba smatrala za neobstoječo in se bodo Splošni pogoji licitacije uporabljali brez te določbe.

Za Splošne pogoje licitacije in za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije in Evropske unije. Za reševanje morebitnih sporov bo pristojno sodišče v Ljubljani v Sloveniji.

Splošni pogoji licitacije začnejo veljati z dnem 25. 5. 2014 in veljajo do preklica.

Košarica idej

Brezplačno do Odejine prešite odeje in vzglavnika Medico Lux Medium

Brezplačno do Odejine prešite odeje in vzglavnika Medico Lux Medium

Želite brezplačno prejeti Odejino prešito odejo in vzglavnik Medico Lux Medium? In jo postlati na posteljo Akron, ki bo narejena samo za vas?

Preberi več >
Izrišite vgradno omaro

Izrišite vgradno omaro

Ob iztekajočem se letu že pripravljamo novosti za novo leto. Za vas smo pripravili posodobljen program Akromat za izris in izračun cen vgradnih omar.

Preberi več >
#

" Akronove omare smo najprej naročili kot omare za obleke. Potem pa smo se, ravno zaradi funkcionalnosti, cene in izgleda, odločili, da jih naročimo tudi za shrambo. Izredno smo zadovoljni, saj ne samo da so praktične ter uporabne, zelo lepo se tudi vklopijo v prostor. Akron vsekakor priporočam vsem. Azra Begič"

Azra Begič
#

" Po dobrem desetletju uporabe Akronovih omar, ki smo jih vmes dvakrat selili (in dokupovali) ostajamo - zadovoljni. :) Tako z uporabnostjo kot s trajnostjo izdelka, pa tudi celotne storitve, ki je bila zmeraj doslej zanesljiva in korektna. Ko se je kakšna malenkost pozabila, smo zadevo uspesno korigirali, drugih nevsecnosti preprosto ni bilo. Izdelki Akron niso najcenejši, so pa - po našem prepričanju - vredni svojega denarja."

Ales Crnic
#

" Funkcionalnost vgradnih omar je vrhunska. S vgradnjo oz kompletno uslugo sem zadovoljen. Cene v akciji so več kot solidne. "

Migaj Migaj
#

" Akron pohištvo smo naročili. Proizvajalec se je naročilu takoj odzval, pohištvo izdelal po meri. Vgrajeno pohištvo uporabljamo že več let. Kljub zahtevni tehnologiji odpiranja vrat na več harmonika delov, vse pohištvo še danes funkcionira in smo s pohištvom zelo zadovoljni. Priporočam družbo AKRONI, ki se zavzame za stranko in vam kvalitetno izdela pohištvo po vaših izmerah. "

Bojan Zupevec
#

" Vse naše vgradne omare v stanovanju so Akronove...že vsaj 12 let v predsobi, približno 7 let v spalnici, že nekaj let pa jo imamo tudi na balkonu, izpostavljeno soncu, vendar pod streho, s steklenimi vrati. Omare so še vedno "kot nove", v vsem času nismo potrebovali servisa. Skratka - delajo!"

Marusa Erbeznik
#

" Akron je res zaupanja vredno podjetje. Mojo " walk In" garderobo , se po 3 letih pohvalijo cisto vsi. Svetovalci so zelo prakticni in dajejo super zivljenjske in uprabne resitve, pri izrisih. Na voljo imajo razne vrste materialov, barv, oblik obdelave lesa ali stekla . Zame so stevilka ena pri vgradnih omarah, saj zadeve funcionirajo , tudi po daljsem casu , vodila se kar " lepo pojejo" in vse stvari so v BP stanju. Priporocam toplo vsem , saj kvaliteta / cena izpolnjujejo pricakovanja . Akron , srecno in uspesno se naprej . Seherzada C "

Seherzada Cehic
#

" sem korisnik omar akron, imam jih v spalnici in v kabinetu, samo pohvala, perfektno izkoriščenje prostora, lep in funkcionalen videz, dostava in monterji super, točni in perfektno narejeno, lahko samo priporočam !"

Zdravko Grnjak
#

" Akron ima dobre ideje in rešitve zanje, so točni in natančni, čisto po meri za vsakogar. Lepo in funkcionalno."

Ranko Kurtović
#

" Končno sem si uredila likalnico. Iz "nabasane" sobe je postala sila uporaben kotiček, kjer se v novi vgradni omari najde prostor tudi za moževe konjičke. "

Breda K.
#

" Ni kaj- funkcionalno, enostanvno pa tudi očem dopadljivo. Vgradne omare spalnice od naročila do montaže, v žargonu bi se reklo "prva liga." AKRON-odlično uigrana ekipa, juhuhu....."

Igor Hribar
#

" Akronovci so profesionalci na svojem področju. Večkrat preverjeno in dokazano v 20 letnem sodelovanju."

Emil Marinšek
#

" Podjetje Akron je eno najbolj profesionalnih na področju vgradnega pohištva. Hitro, zanesljivo, visoko kakovostno.....Servis v nekaj urah, prijaznost do strank....in zelo sprejemljive cene......Vsekakor le tako naprej. Ljudem, prijateljem in ostalim, ki jih srečam v primeru potreb po vgradnih omarah vselej priporočam AKRON. vaš Andrej Stare"

Andrej Stare
#

" Pred več kot desetimi leti sem prvič naročil vgradne omare AKRON in še vedno so kot nove. Ponovno sem se odločil,da naročim še otroško sobo in sem zopet izredno zadovoljen tako z profesionalnim pristopom njihove Arhitekte kot tudi z zelo učinkovitimi monterji. Vse kar je bilo dogovorjeno je bilo tudi kvalitetno izdelano v dogovorjenem roku. Z veseljem priporočam vsem, ki želite kvalitetno in lepo pohištvo po meri. Ne bo vam žal.da ste se odločili za AKRON."

ZDRAVKO SELIČ
#

" Hodnik, ki pri nas služi kot garderobna soba, je bil večna kriza. Krilna vrata, ki so jemala svetlobo in se ni videlo kaj je v omarah, godrnjanje moje žene... Potem so pa Akronovci naredili vgradne omare in je kar naenkrat več prostora in več svetlobe. Ker je rešitev tako dobro izpadla, smo podobno rešitev izvedli še v spalnici. Po 10 letih vrata odlično drsijo, predali tečejo kot na začetku. Skratka - brez negativnih pripomb. "

Igor S.
#

" Akron me je navdušil, ker je moje drzne ideje (in nemalokrat velike izzive) spremenil v pohištvo, ki naju navdušuje iz dneva v dan. Hmmmm... podobne pohvale slišiva tudi od najinih gostov:) Hvala! "

Anjuška I.
#

" Res, najboljše pohištvo po meri. To dokazujemo že 25 let. Pohvala celotni ekipi. To je mnenje IT-ja v podjetju Akron. S prvim mnenjem odpiramo pot do relevantnih mnenj naših strank."

Robi Rokavec

Zadnje novice

Že poznate Akronov salon v Novem mestu?

Že poznate Akronov salon v Novem mestu?

Pri Akronu cenimo vaš čas, zato se vam želimo približati s prodajnimi mesti po vsej Sloveniji. V Novem mestu salon Tianas že 16. leto uspešno zastopa Akronovo blagovno znamko. Znamko, ki ji v 29 letih zaupajo številna gospodinjstva in jo odlikuje kvaliteta in zanesljivost.

Preberi več >
Ste pripravljeni na spomladansko prenovo?

Ste pripravljeni na spomladansko prenovo?

Kot kaže, bo pomlad le prišla tudi v naše kraje. Končno bomo lahko na stečaj odprli okna, pošteno prezračili domove ter se lotili spomladanskega pospravljanja in čiščenja.

Preberi več >
Dobro organizirana spalnica vam polepša dan

Dobro organizirana spalnica vam polepša dan

Spalnica je prostor, kjer si naberemo novih moči. Namenjena ni samo počitku in spanju, temveč tudi shranjevanju. Kako najbolj optimalno razporediti pohištvo v spalnici? Vsekakor tako, da bo prilagojeno vašim potrebam in v skladu z vašim življenjskim tempom.

Preberi več >

Naročite se na brezplačne e-novice

Prejemali boste brezplačne koristne nasvete naših strokovnjakov o opremi doma, trendih na področju bivanja in naše posebne akcijske ponudbe.

Varnost podatkov 100% zagotovljena
S prijavo na e-revijo se strinjate s pogoji prijave
    Name: